Na 36,5 jaar bedrijfservaring te hebben opgedaan in de bouwbranche als bedrijfseconoom  in diverse functies – waaronder financieel directeur van één van de 10 grootste bouwbedrijven van Nederland en secretaris van de Raad van Bestuur van een beursgenoteerd bouwbedrijf in Nederland (gedurende de laatste 11 jaar) – ben ik nu als zelfstandig adviseur werkzaam.

In mijn loopbaan heb ik diverse met name financiële directiefuncties  vervuld bij Koninklijke IBC, waarvan ook een aantal jaren in de divisie vastgoed. De laatste 11 jaar hield ik me – als secretaris en compliance officer van Heijmans NV – nadrukkelijk bezig met het organiseren en vastleggen van allerlei overleggen van de raad van bestuur, raad van commissarissen en besturen van stichtingen verband houdende met het beursgenoteerd zijn van Heijmans N.V. Ook het organiseren (en ook vastleggen) van de aandeelhoudersvergaderingen van de vennootschap behoorde tot een van mijn taken. Dit naast in brede zin de coördinatie van de corporate governance van de onderneming en de bewaking van de naleving van de regelingen met betrekking tot het beursgenoteerd zijn van de vennootschap. Als secretaris van de onderneming coördineerde ik ook de due diligence onderzoeken ten aanzien van acquisities door de vennootschap en rapporteerde / adviseerde ik de raad van bestuur in dezen. Als compliance officer van de vennootschap bewaakte ik het integriteitbeleid van de onderneming  – implementatie en controle beleid, meldingen, coördinatie onderzoeken en lid Integriteit Commissie Heijmans N.V.. Daarnaast had ik onder meer zitting in het bestuur van drie pensioenfondsen.

Momenteel adviseer ik en houd ik toezicht als commissaris bij Rabobank De Kempen en bij de woningcorporatie Wooninc. in Eindhoven. Verder ben ik voorzitter van het bestuur van MKB Hapert. Ook adviseer ik bedrijven.

Print Friendly